Nord Stream får driftstilladelse til den første af to parallelle naturgasrørledninger

  • Den første rørledning er klar til drift i sidste kvartal af 2011
  • Alle forberedelser og trykprøvninger er foregået efter planen
  • Nord Stream-projektet overholder tidsplanen

15. juli 2011 | Zug | Nord Stream har i dag modtaget tilladelse til drift af den første af to parallelle naturgasrørledninger, der skal forsyne EU med naturgas. Nord Stream AG skal ansøge Energistyrelsen om tilladelse før, hver rørledning sættes i drift. Ansøgningen for den første rørledning blev afsendt til Energistyrelsen i marts, præcis to år efter, at Nord Stream ansøgte de danske myndigheder om tilladelse til konstruktion af de dele af rørledningerne, der går igennem dansk farvand.

Energistyrelsens driftstilladelse er givet, fordi Nord Stream har overholdt alle de krav og forpligtelser, der blev stillet fra myndighedernes side i forbindelse med konstruktionstilladelsen. Disse forpligtelser gælder både før, under og efter selve anlægsarbejdet. Således har Nord Stream iværksat et omfattende miljøovervågningsprogram, der sikrer, at rørled-ningerne ikke har nogen utilsigtede indvirkninger på miljøet.

Driftstilladelsen bygger på Nord Streams ansøgning, der bl.a. indeholder detaljerede planer for, hvordan virksomheden garanterer sikker drift og vedligeholdelse af naturgasrørledningen. Energistyrelsen slår også fast, at Nord Stream AG er ansvarlig for nødberedskab og kommunikation med de danske myndigheder. Nord Stream skal også opretholde en driftsorganisation, der har tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at varetage sikker drift af rørledningen. Nord Stream skal også løbende informere Energistyrelsen om, hvordan driften af rørledningen forløber.

”Vi er glade over at have modtaget driftstilladelsen for dansk farvand. Takket været et godt samarbejde med de danske myndigheder er Nord Stream nu et skridt nærmere mod at sikre forsyninger af gas til EU – inklusiv Danmark,” siger Nicklas Andersson, Head of Permitting for Danmark og Sverige i Nord Stream.

De to rørledninger bliver hver anlagt i tre sektioner. Efter lægning af rørled-ning 1 blev hver af dens tre sektioner klargjort og trykprøvet, før de blev svejset

sammen under vandet ved en yderst avanceret svejseproces. Trykprøvningen foregik ved et højere tryk end det tryk, rørledningen bliver udsat for, når den sættes i drift. Alle prøverne forløb efter planen, og hele projektet overholder tidsplanen.

 

Rørledning 1 er planlagt til at blive sat i drift i sidste kvartal af 2011 og rørledning 2 på samme tidspunkt i 2012. Rørledningerne er hver 1.224 km lange og går fra Lubmin i Rusland til Greifswald i Tyskland. Samlet får de en årlig kapacitet på 55 milliarder kubikmeter gas.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside

Download PDF

Brugerbetingelser

Informationen på vores hjemmeside er efter vores bedste overbevisning korrekt på det tidspunkt, hvor informationerne bliver offentliggjort. Imidlertid påtager Nord Stream AG sig ikke ansvar for rigtigheden af indholdet på denne hjemmeside.

Mere