Bibliotēka

Dokumentiem ar pielikumiem tiek norādīts galvenā dokumenta datums. Pārējiem dokumentiem tiek norādīts pēdējo veikto papildinājumu datums.