Biblioteka

W przypadku dokumentów posiadających rozdziały, takie jak np. załączniki, wyświetlana jest data dokumentu głównego. W przypadku wszystkich innych dokumentów, wyświetlana jest data ostatniej aktualizacji.

Warunki użytkowania

Informacje na naszej stronie internetowej są zgodne z naszym stanem wiedzy na czas, w którym informacja została opublikowana. Nord Stream AG nie ponosi jednak odpowiedzialności za rzetelność zawartości tej strony internetowej.

Czytaj więcej